WERKWIJZE

De kern van de werkzaamheden van Boemerang bestaan uit het geven van individuele coaching op leefstijlgebied. Het doel van de coaching wordt uiteindelijk door de cliënt bepaalt en is in de praktijk uiteenlopend van aard. Uiteindelijk zijn ze in grofweg drie categorieën in te delen:

  • Het vergroten van de fitheid en/of belastbaarheid voor een betere kwaliteit van leven.
  • Het optimaliseren van (top)sportprestaties.
  • Het verminderen van gezondheidsklachten die via leefstijlfactoren te beïnvloeden zijn.

De factoren waar aan gesleuteld kan worden zijn onder andere voeding, slaap, beweging en stress/ontspanning. Om duurzame verandering teweeg te brengen moeten vaak meerdere factoren beïnvloed worden. Dit vraagt om een goede eerste stap waarin een goed plan wordt bedacht. In het daaropvolgende avontuur bepaalt de cliënt de richting en de snelheid van de veranderingen. De coach reist met je mee, laat zijwegen zien en bewaakt de voortgang in het proces. 

Normaliter zijn de afspraken in ‘t Wheemhuus in Zuidwolde (Dr.) of bij Dijkmansport in Groningen. Afspraken door middel van een e-consult (via een beveiligde computer verbinding) zijn ook mogelijk. 

In de praktijk ziet het coachingstraject er zo uit:

ORIËNTEREND GESPREK

Om te kijken of ik concreet wat voor je kan betekenen is er altijd een mogelijkheid om kort met elkaar te zitten. Er zijn geen kosten aan dit gesprek verbonden.

INTAKE

In een gesprek van ongeveer 80 minuten brengen we in kaart waar je precies voor komt en gaan we alle factoren bij langs waar we mogelijk aan kunnen sleutelen. Na afloop van de intake ga ik aan de slag met het verwerken van de informatie en het uitwerken van mogelijke interventies.

Een intake kost €88,-

EERSTE CONSULT

Snel na de intake staat het eerste consult gepland. In het eerste consult gaan we kijken waar de knelpunten liggen en waar we de eerste stappen in kunnen maken. Na dit consult kun je aan de slag met de eerste actiepunten. Hierbij kun je denken aan veranderingen in je voedingspatroon, wijzigingen op het gebied van lichaamsbeweging en eventueel aanvullende suppletie.

Een consult van 50 minuten kost €67,-

VERVOLG CONSULTEN

Na twee tot vijf weken staat het vervolgconsult gepland. Hierin evalueren de we de eerdere actiepunten en maken we vervolgstappen. De lengte van het uiteindelijke proces is afhankelijk van de doelstelling, het aantal factoren waaraan gewerkt moet worden en individuele voorkeuren en eigenschappen. Uiteindelijk is het sleutelen aan leefstijlfactoren een leerproces waarbij een steile leercurve het doel is. We gaan hiervoor intensief aan de slag tijdens het consult waarna je de nieuwe inzichten en vaardigheden zelf in de praktijk brengt. Hierdoor houden we het totaal aantal consulten zo laag mogelijk.

Een consult van 50 minuten kost €67,-
Een consult van 25 minuten kost €42,-

WANDEL COACHINGSGESPREK

Met alleen denken kun je een probleem niet oplossen, vaak komt er ook actie bij kijken.
In veel van de consulten die ik voer is het handig dat ik een whiteboard heb, metingen kan doen en tegelijkertijd aantekeningen kan maken. Maar soms, helemaal wat verderop in een coachingsproces, is dat ook helemaal niet noodzakelijk. Voor een eureka-moment is het soms juist heel goed om in beweging te komen en de vaste paden van het denken even te verlaten. Het bos in en de hei op dus! Daarnaast, in het dagelijks leven zitten we al genoeg.

Standaard startlocaties zijn Oudemolen en de Dwingelerhei, maar in de praktijk is veel mogelijk. Neem contact op als je een afspraak wilt maken voor een wandeling.

Een wandelconsult van 50 minuten kost €73,-
afhankelijk van de locatie is het mogelijk dat hier nog kosten bij komen.

AFSLUITEND CONSULT

Een succesvol coachingsproces heeft een begin en een einde. Ik streef in mijn coaching altijd naar het stimuleren van autonomie en zelfinzicht waardoor trajecten niet verzanden in meerjarenplannen. In een ideaal plaatje is het einde van een coachingstraject het behalen van een concreet doel. In de praktijk zijn het verwerven van inzicht en grip op het eigen gedrag, het opdoen van specifieke vaardigheden en plezier in ‘het avontuur an sich’ zaken die misschien wel veel belangrijker zijn. En díe zorgen voor levenslange verandering!

VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

Bekijk via dit overzicht of je aanvullende verzekering (een deel van) de consulten vergoed.

Wil je een afspraak maken? Plan een gesprek in!